—айт авторы жайлы

 

—айт құрастырушы Ѕексарыұлы ћұратбек1942 ж. туған. ∆оғары б≥л≥мд≥. ‘изика-математика пән≥ мұғал≥м≥. 1986 жылдан, ¤ғни информатика пән≥ Қазақстанда енг≥з≥лген кез≥нен бастап информатика пән≥нен сабақ бер≥п келген. Ѕексарыұлы ћұратбек зейнетке шықса да сол є114 қазақ орта мектеб≥нде программист /бағдарламалаушы/ болып 2011 жылдың қыркүйег≥не дей≥н ≥стед≥. ќсы уақыт аралығында оқушылардың осы пәнд≥ жақсы меңгеру≥не көмектесет≥н әр түрл≥ компьютерл≥к бағдарламаларды құруға және орыс т≥л≥нен қазақшаға аударумен де айналысты.

—оңғы кезде PASCAL программалау т≥л≥не арналған есептер мен тест≥лер жинағын және аударма оқулық әз≥рлед≥. ќған қоса мұғал≥мдер мен оқушыларға арналған Turbo Pascal, Pascal ABC, ќрион типтес бағдарламалау т≥лдер≥нде түрл≥ тест≥к программалар әз≥рлеген және Ђ то хочет стать отличникомї танымдық ойынын қазақ т≥л≥нде дайындаған. ∆ас бағдарламашыларға арнап Ђ¬еб сайт жасаудың сырларыїдеген атпен оқу-әд≥стемел≥к жинақ дайындады.

 өп жылғы педагогикалық жұмысы үш≥н ол к≥с≥ ЂҚазақ  —–-≥ халық ағарту ≥с≥н≥ң озық қызметкер≥ї белг≥с≥мен /1985/, "Құрмет" орден≥мен/2011/, џ.јлтынсарин медал≥мен/2007/ және ЂҚызылорда облысының 70-жылдығыї мерекел≥к медал≥мен/2009/, түрл≥ облыстық және аудандық деңгейдег≥ Құрмет грамоталарымен марапатталған.

јлғашқы сайтты 2004 және 2007 жылдары құрастырды. ќсыған дей≥н жұмыс ≥степ келе жатқанom114kaz.narod.ru сайты 2007-08 оқу жылы жасалған болатын. ≈нд≥ сол сайттың дизайны жаңартылып және басқаша толықтырылып жаңадан жасалды, аты өзгерт≥лген жоқ.††††††† E-mail: muratbek2012@yandex.kz

27.01.2010 жыл

2011 жылы сайттың материалдары толықтырылып, оның құрылымы мен дизайнына б≥рсыпыра өзгер≥стер жасалды.  ейб≥р өзгертулер 17.05.2012 жылы орындалды. ††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hosted by uCoz