Б і л і м   т у р а л ы   қ ұ ж а т т а р

денсаулық  сақтау  педагогикасы

 

Денсаулық сақтау педагогикасы

 

Ғылыми iзденiстерге сүйенiп, бiлiм саласының Ұлттық моделiн қалыптастыру  және ұлттық ерекшелiктердi ескерiп, оқу-тәрбие жүйесiн әлемдiк бiлiммен интеграциялау.

 

Экономиканың үздiксiз дамуы, бәсекенiң өсуi, мамандық тiлемейтiн еңбек саласының қысқаруы, еңбекпен қамту мәселесінiң өзгеруi, жастарға бiлiм беру жүйесiн мейлiнше тереңдетiп оқыту мақсатында мұғалiмдердi үнемi бақылап, қайта дайындықтан өткiзiп, бiлiмiн жетiлдiру;

 

Денсаулық- адамның ең ұзақ ғұмыры бойындағы әлеуметтiк белсендiлiгi мен тиiмдi еңбекке қабiлеттiлiк дәрежесiн, биологиялық, физиологиялық және психологиялық қызметiн сақтауы мен дамыту үрдiсi.

 

“Тәрбие төрт түрлi болады: дене тәрбиесi, ақыл тәрбиесi, сұлулық тәрбиесi, құлық тәрбиесi.
   Егер де адам баласына осы төрт тәрбие тегiс берiлсе, оның тәрбиесi түгел болғаны.

Егер де ол жөпшендi ыстық, суық, аштық, жалаңаштық сықылды тұрмыста жиi ұшырайтын көрiнiстердi елемейтiн мықты, берiк денелi болса, түзу ойлайтын, дұрыс пiшетiн, дәл табатын дұрыс ақылды адам болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемi түрден ләззат алып, жаны толқынданарлық болса, жамандықтан жаны жиренiп, жақсылықты жаны тiлеп тұратын құлықты болса, мiне осылай болғанда адам баласының дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы.

Балам адам болсын дейтiн ата-ана осы 4 тәрбиенi дұрыс орындасын.
    Бала ауру, зағип болса, баладан емес- тәрбиешiден;
     Бала тар ойлы, ақымақ болса, бала кiнәлi емес-тәрбиешi кiнәлi;
     Бала сұлулықтан ләззат ала бiлмейтiн мылқау жанды болса, бала айыпты емес- тәрбиешi жазалы...”
                                   Мағжан Жұмабаев

 

Денсаулық педагогикасыденсаулықты жоғалтпай бiлiм беру, тәрбиелеу, дамыту жұмыстарына арналған педагогикалық ғылымның жаңа деңгейi

 

-         оқыту процесiн басқарудың сапалы жүйесiн қалыптастыру;


- денсаулықты сақтайтын оқу-тәрбиелеу процесiн ұйымдастыру;


- мектептiң әдiстемелiк бiрлестiктерiнiң жұмысын пәндiк курстар арқылы денсаулық сақтау ортасын қалыптастыру жұмыстарына бағыттау;


- оқушылардың жас ерекшелiктерiн ескере отырып, сыныптарының түстiк (бояулық) шешiмдерiн табу;


- мектептегi әр оқушыға физиологиялық және психологиялық жайлылық жасай бiлу;


- оқушының отбасымен қарым-қатынас қалыптастырудың кешендi бағдарламасын жасау және жүзеге асыру, отбасына консультативтi-диагностикалық, әдiстемелiк, коррекциялық-педагогикалық көмек көрсету

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиовизуалды құралдарды үзiлiссiз қолданудың максималды ұзақтығы

 

Сыныптар

диафильм

кинофильм

телехабар

1-2

7-15

15-20

15

3-4

15-20

15-20

20

5-7

20-25

20-25

20-25

8-11

-

25-30

25-30

 

Оқу материалын игерудегi түрлi әдiстердiң тиiмдiлiгi

 

Лекция тыңдау

5%

Оқу

10%

Аудиовизуалды құралдарды пайдалану

20%

Көрнекi құралдарды пайдалану

30%

Топтардағы талдау

50%

Iс жүзiндегi талдаулар

70%

Өзгелердi оқыта отырып оқу

90%

 

12-18жас аралығындағы балаларды зерттеу нәтижесі

 

         Ас қорыту -  16, 70% ;

         Тірек-қимыл жүйесі – 11,90%;

         Көз , оған қосалқы мүшелер – 11,80%;

         Жүйке жүйесі – 11,10%;

         Тыныс алу– 10,70%;

         Эндокриндік жүйе – 9,2;

         Қан, қан тамырлары – 7,1%;

         Несеп жолы – 5,9%;

         Қан айналым– 3,2%;

         Психикалық ауытқу—3,1%

         Басқа -0,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz